Rozpoczyna się kolejny etap remontu wiaduktu na DK 94Zakres prac remontowych na wiadukcie drogowym na DK 94 /ul. Wrocławska/ został rozszerzony. Rozpoczęły się już dodatkowe prace związane z wymianą dylatacji i nawierzchni przy dylatacjach. Prace na wiadukcie realizowane są na zlecenie Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. i mają związek z występującymi w tym rejonie szkodami górniczymi.

Wszystkie koszty związane z remontem wiaduktu drogowego, który łączy centrum miasta z Karbiem i Miechowicami pokrywa spółka Węglokoks Kraj. Zgodnie z porozumieniem, jakie zawarł Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu oraz Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., spółka miała dokonać naprawy uszkodzonych dylatacji /szczelina celowo utworzona w konstrukcji mostu, dzięki której przenoszone są przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia/. Prace dla pierwszego etapu robót na najbardziej uszkodzonych dylatacjach powodujących groźbę zamknięcia całkowitego wiaduktu dla ruchu zakończyły się w listopadzie. Obecnie na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu z Węglokoksem Kraj rozpoczęły się prace związane z wymianą kolejnych dylatacji mających również wpływ na ruch drogowy na obiekcie lecz nie zagrażające zamknięciem obiektu.  Ich wymiana będzie miała wpływ na wzmocnienie i stabilność  konstrukcji wiaduktu drogowego oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, który stanowi integralną część drogi krajowej nr 94.

W związku z tym na ul. Wrocławskiej nadal utrzymane zostanie zawężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości. Prace związane z wymianą kolejnych dylatacji powinny planowano zakończyć się w maju 2019 roku.

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: www.radio90.pl


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.