Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu odbyło się szkolenie dla osób zaangażowanych w postępowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w tym obszarze. Szkolenie prowadził Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 12 grudnia br. w bytomskiej komendzie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zostało zorganizowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy współpracy bytomskiej Policji. Uczestniczyli w nim bytomscy policjanci, pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prokuratorzy, kuratorzy oraz inny członkowie zespołu interdyscyplinarnego. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Wrona specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo zostały omówione prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem procedury Niebieska Karta.