Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Pompy obiegowe co zapewniają naszym instalacjom grzewczym wiele usprawnień, a nam więcej komfortu i pozwalają zaoszczędzić koszty ogrzewania. Istnieje wiele kwestii związanych z tym zagadnieniem, które mogą pomóc nam kompleksowo dbać o ich sprawne działanie.

Krzywa NPSHR – czym jest i jakie ma znaczenie?

Rozwinięcie skrótu NPSHR z angielskiego – Net Positive Suction Hed Required, oznacza wymaganą antykawitacyjną wysokość ssania. Krzywa ta, ma pokazywać wyrażoną w metrach słupa wody – wielkość wysokości ssania. Każda pompa wymaga innej wysokości, wiele zależy od tego jaka jest krzywa charakterystyka wydajności pompy obiegowej co, która nie pozwala na odparowanie i kawitację wewnętrzną pompy.

Trzeba pamiętać, że niewłaściwe wykorzystywanie pompy może sprawić, że uszkodzeniu ulegnie silnik lub cała jej konstrukcja. Doprowadzić do tego może eksploatowanie pompy na prawo od krzywej pompy, sytuacja kiedy pompa jest za mała – niedowymiarowana do wymaganych przez instalację parametrów oraz kiedyj funkcjonuje z za wysoką wydajnością niż jest to przewidziane.

W wypadku kiedy eksploatacja pompy odbywa się na lewo od krzywej pompy, kiedy pracuje ona na dużej wysokości podnoszenia i niskiej bądź zerowej wysokości oraz kiedy wydajność jest mniejsza niż minimalny wymagany przepływ – może dojść do przegrzania się cieczy w pompie i może ona zostać uszkodzona.

Maksymalna, dopuszczalna temperatura tłoczonego medium

Wiele zależy od tego, w jaki sposób przebiega eksploatacja. W głównej mierze, potrzeba uwzględnić tryb pracy pompy obiegowej co, czy praca ta odbywa się w sposób ciągły bądź też przerywany. Ważne jest też, aby pompa była w pełni zanurzona. Wszelkie informacje z tym związane, zapewne zamieszczone są w instrukcji eksploatacji oraz montażu pompy.

Czym jest i jak rolę pełni bypass?

Kiedy pompa pracuje niemal ciągle, wymusza nieustanne jej smarowanie oraz chłodzenie. Zapewnione jest to w wypadku minimalnego przepływu cieczy. Dzięki temu, nie ma obaw o to, że zużyją się łożyska i uszczelki, pompa się przegrzeje, a co za tym idzie zużyje się przedwcześnie. Jeżeli takie warunki nie mogą zostać zagwarantowane, wykorzystuje się system bypass.

Ze strony tłocznej pompy lub z odpowietrzenia, wyprowadza się obejście. Chodzi o to, że zanim ciecz z rury obejściowej wróci do pompy, powinna mieć możliwość schłodzenia się. W związku z tym bezpośrednio przed pompą bypass nie może być zastosowany. Na podstawie danych z instrukcji danego modelu pompy obiegowej co, wykonuje się odpowiedniego wymiaru rury obejścia.

Pompy obiegowe co – krzywa NPSHR, bypass i nieprawidłowe działanie pompy

Po czym poznać, że pompa pracuje nieprawidłowo?

Jeżeli zauważymy, że silnik nadmiernie się nagrzewa, możemy być pewni, że pompa jest nieodpowiednio eksploatowana. Aktualnie, nowoczesne silniki łatwiej się nagrzewają, niż te z przeszłości. Gorący silnik nie oznacza bezpośrednio żadnej awarii, natomiast czasami jest tak, że owe przegrzanie powodują określone sytuacje:

  • brak wentylacji
  • zbyt wysoka temperatura pomieszczenia
  • za niskie lub za wysokie napięcie
  • nieodpowiedni przepływ
  • podwyższone tarcie w pompie
  • nadmierne obroty
  • ubytek oporności izolacji
  • niestabilny prąd zasilania trójfazowego

Jeżeli w standardowym silniku napięcie spadnie o około dziesięć procent może dojść przegrzania się silnika i jego wyłączenia. Niektóre silniki mają pewne zabezpieczenia, które są w stanie zatrzymać silnik w sytuacji, kiedy napięcie spadnie i ponownie uruchomić go, kiedy się ono unormuje.