Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Bytomska drogówka podsumowała działania „BEZPIECZNY PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 26 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na młodych kierowców i ich zachowanie względem pieszych. Ponadto mundurowi propagowali używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.

Mundurowi nałożyli 26 mandatów karnych, w tym 7 na pieszych i aż 22 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych oraz nie stosując się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast kierowców karano w większości przypadków za przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz za wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych i omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem aby przepuścić pieszego. Pouczono 15 kierowców i 3 pieszych. Wobec 1 kierowcy mundurowi skierują wniosek o ukaranie do sądu.