Dzisiaj na terenie naszego miasta drogówka prowadzi działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz kontrola stosowania się przez kierujących pojazdami do przepisów ruchu drogowego. Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych wypadkach karanie mandatami, to sposoby wpłynięcia na świadomość uczestników ruchu.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Dzisiaj policjanci drogówki prowadzą własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami będą nakładane mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze. Bytomskich stróży prawa będą wspomagać policjanci wraz z Ruchomym Stanowiskiem Dowodzenia, które wyposażone jest w liczne kamery. Radiowóz z nowoczesnym sprzętem będzie monitorował bytomskie przejścia dla pieszych. Nagrania z zarejestrowanymi wykroczeniami pieszych oraz kierowców trafią do mundurowych z Wydziału Wykroczeń.