lustro miła

Zgłoszony przez mieszkańców problem słabej widoczności przy wyjeździe z ulicy Miłej w Suchej Górze został rozwiązany przez ustawienie lustra drogowego.

Ustawiliśmy je przy ul. Obrońców Westerplatte, dokładnie naprzeciwko wyjazdu z drogi podporządkowanej.