Egzamin ósmoklasisty – zalicz ten test do liceum bez problemu

Egzamin ósmoklasisty został wprowadzony w oświacie w roku szkolnym 2018/2019. Jest to test, który nie jest możliwy do niezaliczenia, ale z drugiej strony decyduje on o przyjęciu do szkoły średniej. Jak zaliczyć go bez problemu i dostać się do wymarzonej szkoły?

Celem egzaminu ósmoklasisty jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów VIII klasy, które zdobyli oni podczas ośmiu lat nauki. Egzamin ten nie ma minimalnej liczby punktów do zdobycia, dlatego też nie można go nie zaliczyć, ale należy pamiętać o tym, że ma on znaczenie dla przyszłości ucznia – to właśnie jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły średniej.

Właśnie dlatego egzamin ósmoklasisty traktowany jest jako swoisty test do liceum albo innej szkoły średniej wybranej przez ucznia. Jeśli zostanie zaliczony z wysokim wynikiem, wtedy dostanie się do wymarzonej szkoły nie będzie problemem!

Z tego też powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjalne korepetycje i kursy, na przykład w szkole Pitagoras.

Egzamin ósmoklasisty – na czym polega ten test do liceum?

Podczas egzaminu ósmoklasisty sprawdza się wiedzę oraz umiejętności z trzech głównych przedmiotów, a mianowicie:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny, na przykład angielski

Od 2022 roku do egzaminu ma być dołączony także dodatkowy przedmiot do wyboru przez ucznia, a mianowicie biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Test ósmoklasisty ma formę pisemną i odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni w kwietniu – terminy egzaminów ogłaszane są przez CKE – Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wyniki testu podawane są procentowo za zadania z danego przedmiotu. Stosuje się także wyniki centylowe – odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali wynik taki sam albo niższy z danego przedmiotu.

Jak zaliczyć ten test do liceum bez problemów?

Aby egzaminy ósmoklasisty poszły bez trudu, warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Stanowi to osiem lat nauki, ale powtórka również będzie niezbędna, gdy liczą się jak najlepsze wyniki!

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty może odbywać się samodzielnie – uczeń wtedy we własnym zakresie może powtarzać materiały na podstawie podręczników, ćwiczeń oraz zeszytów. Do dyspozycji są także specjalne repetytoria oraz testy do liceum, w tym także testy kompetencji, które można znaleźć on-line lub kupić w formie książkowej.

Systematyczna praca, którą warto zacząć już na początku ostatniego roku w szkole podstawowej, pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Warto jednak wskazać, że czasami taka forma nauki to za mało, na przykład wtedy, gdy materiału jest dużo i uczeń nie rozumie określonych tematów. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będą albo korepetycje albo specjalne kursy przygotowawcze.

Zalicz test do liceum z korepetycjami lub kursami!

Gdy liczy się jak najlepszy wynik, w takim przypadku warto zdecydować się na odpowiednie korepetycje albo kursy przygotowawcze, które stworzone są z myślą o uczniach VIII klasy.

Najkorzystniejszym wyborem z punktu widzenia wyników oraz kosztów są kursy dla ósmoklasistów prowadzone przez prywatne ośrodki – wówczas zajęcia odbywają się w małych grupach, a przy tym dokładnie przerabiają cały potrzebny materiał, co przekłada się na optymalne efekty.

W trakcie zajęć uczniowie powtarzają materiał, a także wykonują testy na egzamin ósmoklasisty pod opieką nauczyciela, który jest także zawsze gotowy do pomocy wtedy, gdy uczestnik kursu nie rozumie konkretnych problemów.

Podsumowując, aby testy na egzaminy ósmoklasisty zdać bez problemów, warto pomyśleć o nauce już na początku roku. W tym celu można wybrać także specjalne kursy oraz korepetycje w Warszawie i w innych miastach!

1000 Znaków do wykorzystania