Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Dla większości z nas jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację, dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy z roweru, to poruszając się tym jednośladem, należymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na bezpieczeństwo rowerzystów znaczący wpływ ma ich zachowanie w ruchu drogowym, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też właściwie wyposażony rower. Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Rowerzysty. Znaleźć tam można niezbędne informacje nt. obowiązujących przepisów ruchu drogowego, które każdy rowerzysta powinien znać i stosować.

 

 

Wyposażenie obowiązkowe roweru:

lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu (może być światło migające),

sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie,

lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające),

światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt,

przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

Włączenie oświetlenia obowiązuje rowerzystę w warunkach złej widoczności – gdy zapada zmierzch, jest noc czy też widoczność jest ograniczona z powodu warunków atmosferycznych np. mgły. Światła należy włączać także podczas jazdy w tunelu. Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Należy pamiętać, że:

Kierujący rowerem, który nie ma ukończonych 10 lat, może poruszać się po drogach tylko pod opieką osoby dorosłej. Jest on uznawany według polskich przepisów za pieszego.

Rowerzysta, który ukończył 10 lat i nie osiągnął 18, może kierować rowerem po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu tylko wtedy, jeśli posiada kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T. Po ukończeniu 18. roku życia nie trzeba mieć dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania rowerem. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,

dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Choć po ukończeniu 18-tego roku życia można poruszać się rowerem bez jakichkolwiek uprawnień, nie zwalnia to kierujących rowerami z przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Przepisy to bardzo ważny aspekt ich bezpieczeństwa, drugim równie istotnym jest fakt, że są oni niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.


Przewóz osób na rowerze:

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Można także dziecko przewozić w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzyście nie wolno w szczególności:

jechać bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,

rozmawiać przez telefon, jeśli wymaga to trzymania słuchawki w ręce,

czepiać się pojazdów,

jechać wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

wyprzedzać pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

omijać pojazdu, który jechał w trym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

na przejeździe kolejowym objeżdżać opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżać na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,

kierować w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie.

Gdzie może poruszać się rowerzysta?

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Pasy ruchu dla rowerów różnią się od drogi dla rowerów głównie tym, że są wydzielone z powierzchni jezdni, np. linią ciągłą lub kolorem nawierzchni, podczas gdy droga dla rowerów jest konstrukcyjnie oddzielona od jezdni, np. pasem zieleni. Często też, tak jak chodnik, znajduje się wyżej niż jezdnia.

A gdy nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli jest to niemożliwe – jezdnią (blisko prawej krawędzi). Może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli jest osobą dorosłą i opiekuje się dzieckiem kierującym rowerem w wieku do lat 10.

Nie każda droga przeznaczona jest do ruchu rowerów. Przepisy zabraniają ruchu rowerów (oraz motorowerów) po drogach ekspresowych i autostradach.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

Miejscem przeznaczonym dla rowerzysty jest też śluza rowerowa:

Obejmuje ona cześć jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przed linią zatrzymania samochodów. Przeznaczona jest do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Gdy na sygnalizatorze będzie sygnał zielony, rowerzyści ruszają wcześniej niż stojące za nimi samochody.

Warto znać przepisy:

Wiele z nich nie różni się od tych, które np. obowiązują kierujących samochodami. Ale niektóre są przeznaczone tylko dla rowerzystów i to nie po to, by utrudniać im korzystanie z rowerów, ale po to, by ułatwiać. Na przykład kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Czemu służy ten przepis? Dzięki niemu rowerzysta może wyprzedzać samochody w korku ulicznym z ich prawej strony, jeśli tylko ma do tego odpowiednią ilość miejsca. Wykonując ten manewr musi zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu.