Józefczaka 14 - na razie plac budowy, będzie centrum pomocy
logo EFRR.png

Trwają prace przy budowie centrum pomocy dla osób psychicznie chorych. Na ten cel zaadaptowano budynek przy ul. Józefczaka 14, a inwestycja finansowana jest z Obszaru Strategicznej Interwencji.

Obiekt jest przebudowywany i gruntownie remontowany. Powstanie tu 1 mieszkanie chronione i 2 mieszkania treningowe wraz z zapleczem treningowym na potrzeby Centrum Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Po remoncie w budynku przy ul. Józefczaka 14 realizowany będzie projekt, w ramach którego osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny otrzymają pomoc w jednym miejscu. Dyżurować będą tu specjaliści: psychiatra, prawnik, pracownik socjalny psycholog. Osoby chore psychicznie i ich opiekunowie otrzymają odpowiednie wsparcie terapeutyczne. Ich rodziny będą mogły skorzystać z pomocy w załatwieniu różnych formalności. Do ich dyspozycji będą  też opiekunowie, specjaliści asystujący którzy pomogą w prowadzeniu domu, a także wolontariusze.

Projekt realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia.

Inwestycję oszacowano na ok. 3,1 mln zł, z czego 2,1 mln to dofinansowanie unijne (poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI), a 250 tys. zł dotacja z budżetu państwa.

Dodajmy, że w 2018 roku DPS wraz ze stowarzyszeniem realizował projekt skierowany do 115 osób - przewlekle psychicznie chorych, a także ich rodziny, opiekunów, sąsiadów. W ramach projektu utworzono Centrum Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Otoczenia. Odbywały się m.in. treningi umiejętności społecznych, spotkania grup wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne, czy dogoterapia. Istotnym elementem projektu była praca z opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi,. Otrzymali oni pomoc w zakresie poradnictwa i interwencji kryzysowej.

Galeria zdjęć:Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: UM w Bytomiu, fot. G. Goik


1000 Znaków do wykorzystania