Dzisiaj na bytomskich drogach prowadzone są działania pod kryptonimem "NAUKA JAZDY". Mundurowi z drogówki wspólnie z pracownikiem bytomskiego magistratu prowadzą wzmożoną kontrolę tzw. „L”. Stróże prawa kontrolują dokumentacje oraz stan techniczny pojazdów.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości uczestników realizujących naukę jazdy w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Założeniem działań jest sprawdzenie posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu instruktora oraz wielu innych dokumentów. Mundurowi sprawdzają stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia zgodnie z warunkami technicznymi pojazdów. Kontroli poddawane są dokumenty wymagane prze instruktorów nauki jazdy, stan trzeźwości kierujących. Policjanci zwracają także uwagę na przestrzeganie przepisów a w szczególności obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Na kierowców łamiących prawo nakładane są mandaty.