Działania CENTRUM to akcja bytomskiej drogówki. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym głównie w centrum miasta. Mundurowi będą reagować na popełniane wykroczenia zarówno przez pieszych jak i kierowców.

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku na drogach w centrum miasta, gdzie natężenie ruchu jest największe, oraz egzekwowanie od kierujących i pieszych obowiązujących w tym zakresie przepisów, to główne cele prowadzonych dzisiaj działań o nazwie „Centrum”. Od godzin rannych policjanci drogówki pełnią służbę głównie w centrum miasta, w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Do działań wykorzystują samochody oznakowane po to aby być widoczni oraz oddziaływać prewencyjnie. W trakcie akcji, mundurowi będą zdecydowanie reagować na takie wykroczenia jak nieprawidłowe parkowanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. To najpoważniejsze „grzechy” kierowców. Stróże prawa zwrócą także uwagę na zachowanie pieszych uczestników ruchu drogowego. Przecież ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zwiększyć swoją uwagę w szczególności przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, gdzie z uwagi na kolizyjne przecinanie się kierunków ruchu ryzyko powstania wypadku drogowego jest duże.