74 ujawnione wykroczenia to efekty pracy bytomskiej drogówki. Mundurowi podsumowali działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. W poniedziałek policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. "Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Mundurowi ujawnili 74 wykrocznia drogowe popełnione przez kierowców. W tym, aż 51 naruszeń dotyczyło przekraczania dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. W 40 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe natomiast 34 kierowców pouczono.