Wczoraj na terenie naszego miasta prowadzone były działania pod kryptonimem "TRUCK & BUS". Mundurowi bytomskiej drogówki pełnili służbę w kilku punktach kontrolnych. Policjanci skontrolowali 115 pojazdów, ujawniając szereg nieprawidłowości.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości uczestników realizujących transport drogowy osób i rzeczy w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Mundurowi sprawdzali stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia dodatkowego. Kontroli poddane zostały dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego, czas pracy i stan trzeźwości kierujących. Policjanci zwracali także uwagę na przestrzeganie przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, prawidłowym zabezpieczeniu przewożonych ładunków, czy obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Na kierowców łamiących prawo nakładane były mandaty.

Policjanci skontrolowali 115 pojazdów. Ujawniono 15 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym pojazdów oraz 4 przypadki nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku. W 27 przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość. Mundurowi nałożyli 47 mandatów karnych, pouczono 17 osób. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Dwóch kierujących straciło prawo jazdy, z uwagi na kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.