Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka, a zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Europy. Spotkanie dotyczące tego właśnie problemu przeprowadzili bytomscy policjanci w szkole przy ulicy Oświęcimskiej.

Prowadzący spotkanie policjanci przekazali młodzieży, że handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, która może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Mundurowi podkreślili, że dotyczy ona wszystkich państw i jest przestępstwem o charakterze międzynarodowym. Stróże prawa omówili problematykę zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi. Na zakończenie poruszono temat pomocy ofiarom tego okrutnego procederu. Młodzież z dużym zainteresowaniem przysłuchiwała się prelekcji.

  • policjantka prowadzi wykład
  • policjantka opowiada
  • slajd opisowy