Przypominamy! Nowe zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim w BytomiuRząd doprecyzował rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wiąże się to ze zmianami zasad przyjmowania klientów w bytomskim ratuszu.

Nadal podstawową formą kontaktu z klientem magistratu będzie forma elektroniczna (e-puap, elektroniczna skrzynka podawcza, e-mail) oraz droga pocztowa. Przed wejściami do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 oraz ul. Smolenia 35 wystawione są skrzynki podawcze dla klientów wszystkich wydziałów oraz dodatkowo dla Wydziału Komunikacji przy bocznym wejściu od ul. Parkowej.

Sprawy pilne wymagające przyjścia do urzędu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Terminy spotkań z klientami będą ustalane w poniedziałki od 8.00 do 17.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

Należy podkreślić, że bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem niezbędnego dystansu fizycznego. Będzie to możliwe poprzez ustawienie specjalnych lad, które umożliwią zachowanie bezpiecznej odległości.

WAŻNE
Wydział Komunikacji będzie przyjmować klientów przy bocznym wejściu od ulicy Parkowej (po prawej stronie od wejścia głównego) - Wydział Komunikacji przyjmuje wyłącznie klientów umówionych telefonicznie na wyznaczona godzinę.  

Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmować klientów przy bocznym wejściu od ulicy Parkowej (po lewej stronie od wejścia głównego) - Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie klientów umówionych telefonicznie na wyznaczona godzinę.  

Sprawy w pozostałych wydziałach będą załatwiane przy wejściu od ulicy Chrzanowskiego w miejscach wyznaczonych.

Wydziały mające siedzibę w budynku przy ul. Smolenia 35 przyjmować będą klientów w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym do budynku.

Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmować klientów na dotychczasowych zasadach.

Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu - numery telefonów, adresy mailowe, karty usług oraz druki urzędowe:

Punkt Informacyjny
tel. 32 28 36 178

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 32 28 36 224
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Rady Miejskiej
tel. 32 28 36 163
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Biuro Promocji Bytomia
tel. 32 386 36 69 lub 32 386 36 74
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231, 32 28 36 263
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32 282 61 11, 32 282 75 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny
tel. 32 28 36 223
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
tel. 32 28 36 234-235, 32 28 36 275
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32 28 36 301
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 28 36 138,  32 28 36 177
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 28 36 103
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa
tel. 32 280 01 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
tel. 32 28 36 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Inżynierii Środowiska
tel. 32 28 36 342
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katy usług, druki urzędowe

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
tel. 32 77 98 722
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
tel. 32 28 36 311, 32 28 36 355
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
tel. 32 28 36 227
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Organizacji Pozarządowych
tel. 32 388 33 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Architektury
tel. 32 28 36 304
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Geodezji/Geodeta Powiatowy
tel. 32 28 36 329
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Obrotu Nieruchomościami
tel. 32 28 36 323
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Biuro Spraw Lokalowych
tel. 32 39 76 563 lub 564
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 32 28 36 230, 32 28 36 239
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Komunalny
tel. 32 78 68 317-19, 32 78 68 316
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Referat Tansportu Lokalnego
tel. 32 779 87 31-33, 32 779 87 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Edukacji
tel. 32 39 76 596
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Kultury i Sportu
tel. 32 77 98 701
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Polityki Społecznej
tel. 32 39 76 593
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
tel. 32 28 36 210, 603 499 334
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Administracyjny
tel. 32 78 68 403
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Informatyki
tel. 32 28 36 172
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Komunikacji
Rejestracja Pojazdów:
•    rezerwacja terminu wizyty – tel. 32 28 36 132, 32 28 36 150, 32 28 36 151
•    informacja – tel. 32 28 36 149, 32 28 36 152
Prawa Jazdy:
•    rezerwacja terminu wizyty/informacja – tel. 32 28 36 133, 32 28 36 134
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usłu, druki urzędowe

Wydział Organizacyjny
tel. 32 28 36 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Kancelaria Urzędu
tel. 32 28 36 128
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Informacji i Skarg
tel. 32 28 36 138
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Spraw Obywatelskich
Zaświadczenia o zameldowaniach - 32 28 36 105
Zaświadczenia o wymeldowaniach - 32 28 36 109
Wnioski na dowód osobisty - 32 28 36 113
Odbiór dowodów osobistych - 32 28 36 111
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty usług, druki urzędowe


Karty usług, druki urzędowei związane z działalnością gospodarczą
 

Samodzielne stanowisko ds. BHP
tel. 32 28 36 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Egzekucji Administracyjnej
tel. 32 77 98 532-533
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Finansowy
tel. 32 28 36 211
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
tel. 32 77 98 543, 32 77 98 708-717
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 32 77 98 503 do 519
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
tel. 32 28 36 216, 32 28 36 267
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Kontroli
tel. 32 779 85 26-28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum Urzędu
tel. 32 78 68 243
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karty usług, druki urzędowe

Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. 32 28 36 138, 32 28 36 177
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek