Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Koronawirus - stan w Bytomiu /22 maja/Przekazujemy Państwu informacje na dzień 22 maja związane z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Bytomiu. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni /liczba osób ogółem/ - 748;

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS /dane na dzień raportu/ - 444;

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS /dane na dzień raportu/ - 949;

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 /dane na dzień raportu/ - 29;

Liczba ozdrowieńców /liczba osób ogółem/ - 190;

Liczba zgonów /liczba osób ogółem/ - 24

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom