Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Koronawirus - stan w Bytomiu /6 czerwca/Przekazujemy Państwu informacje na dzień 6 czerwca związane z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Bytomiu. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni /liczba osób ogółem/ - 968;

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS /dane na dzień raportu/ - 192;

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS /dane na dzień raportu/ - 708;

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 /dane na dzień raportu/ - 22;

Liczba ozdrowieńców /liczba osób ogółem/ - 399;

Liczba zgonów /liczba osób ogółem/ - 31.

Autor: Arkadiusz Janocha
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom