Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

34Spośród ofert pięciu firm, które odpowiedziały na nasze wiosenne zapytanie, najkorzystniejsza okazała się oferta przedłożona przez firmę Markflor. Firma realizowała już nasadzenia na terenie naszego miasta. Także i tym razem oceniliśmy jej propozycję jako najlepszą. W ramach obowiązkowych nasadzeń kompensacyjnych firma zrealizowała zlecenie opiewające na nasadzenie 75 sztuk drzew jedenastu gatunków. Nasi specjaliści dobrali gatunki i odmiany z uwzględnieniem istniejących nasadzeń oraz przyszłych planów rozwoju zieleni - śliwy wiśniowe i piłkowane, dęby czerwone i szypułkowe, jarzęby szwedzkie i mączne i inne.

Najwięcej drzew i wszystkie 40 sztuk krzewów sadzonych przez zleceniobiorcę trafiło do Parku Amendy. Pracownicy Zaplecza Technicznego MZDiM własnym nakładem pracy realizowali nasadzenia 40 krzewów w tamtej lokalizacji, a czterema bukami pospolitymi przyozdobili ulicę Frenzla.

685571

Opr. Witold Szwedkowski
17.6.2020