Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Koronawirus - stan w Bytomiu /17 października/Przekazujemy Państwu informacje na dzień 17 października związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Bytomiu. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni /liczba osób ogółem/ - 1391;

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS /dane na dzień raportu/ - 64;

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS /dane na dzień raportu/ - 200;

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 /dane na dzień raportu/ - 11;

Liczba ozdrowieńców /liczba osób ogółem/ - 1201;

Liczba zgonów /SARS CoV-2/ - 35.

Autor: