Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Prezydent podsumował kolejny rokRekordowy, miliardowy budżet Bytomia, liczne inwestycje drogowe i rewitalizacyjne, ale też walka z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa w Bytomiu – w drugą rocznicę zaprzysiężenia na urząd prezydenta miasta Bytomia, prezydent Mariusz Wołosz podsumował rok.

Dokładnie dwa lata temu złożyłem ślubowanie – przyrzekłem, że jako prezydent Bytomia będę pracował dla dobra i pomyślności mieszkańców. Pierwszy rok upłynął pod znakiem wielkich porządków po poprzednikach. Z perspektywą miliardowego budżetu miasta, 2020 rok zapowiadał się z kolei wspaniale, ale wraz z końcem zimy przyszła pandemia koronawirusa. Mimo trudności, udało nam się zrealizować wiele z tego, co zaplanowaliśmy – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Inwestycje zrealizowane pomimo pandemii
Wśród inwestycji, które zostały zrealizowane w minionym roku w Bytomiu znalazły się przede wszystkim inwestycje drogowe oraz te związane z projektami rewitalizacyjnymi w mieście.

Zrealizowaliśmy przebudowę dziewięciu dróg, pozyskując na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych, doświetliliśmy przejścia dla pieszych w niebezpiecznych lokalizacjach. Przygotowaliśmy kolejne projekty rewitalizacyjne do realizacji – w tym projekty mieszkaniowe i tak ważną dla mieszkańców Śródmieścia – przebudowę ul. Dworcowej – wylicza prezydent Mariusz Wołosz.

Przebudowy doczekały się ul. Wojciechowskiego, ul. Grota-Roweckiego, Małachowskiego, Mochnackiego, Wyzwolenia, Reptowska, Musialika, św. Elżbiety, Szyby Rycerskie. Częściowo wyremontowana została m.in. ul. Zabrzańska. Obecnie trwają prace związane z modernizacją ul. Narutowicza, Tęczowej, Kofty. Wśród doświetlonych w minionym roku przejść dla pieszych znalazły się przejścia przy ul. Frenzla, Witczaka, Żołnierskiej, Frycza-Modrzewskiego, Świętochłowickiej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu realizuje kolejne inwestycje związane z doświetleniem przejść przy ul. Wrocławskiej, Strzelców Bytomskich, Witczaka, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich.

Trwa także realizacja inwestycji rewitalizacyjnych. Rozpoczęły się prace renowacyjne w zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz modernizacja budynków Kolonii Zgorzelec, gdzie powstaną nowe mieszkania. Kończą się prace związane z rewaloryzacją zabytkowej oficyny Pałacu Tiele-Wincklerów, która stanie się ośrodkiem działań kulturalnych. Do realizacji zostały przygotowane kolejne projekty, które uzyskały już pozwolenia na budowę, m.in. przebudowa ul. Dworcowej wraz z renowacją zabytkowych kamienic, rewitalizacja ul. Mickiewicza oraz przestrzeni publicznych w Śródmieściu, Rozbarku i Bobrku.

Na oczach bytomian rosła nowoczesna hala lodowiska przy ul. Pułaskiego. Niecka basenu dla niepływających na kąpielisku odkrytym oraz wnętrza hal sportowych doczekały się remontu.

W minionym roku trwały też intensywne prace związane z przygotowaniem Bytomia do pozyskania i wydatkowania środków unijnych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W naszym mieście gościła odpowiedzialna za podział środków eurokomisarz Elisa Ferreira, burmistrzowie miast górniczych oraz przedstawiciele fundacji WWF Polska. Stworzyliśmy projekt, zawierający listę działań, jakie chcielibyśmy zrealizować w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki temu, jesteśmy przygotowani do pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przeznaczonych na łagodzenie skutków transformacji energetycznej – mówi prezydent Wołosz.

Przeciwdziałanie skutkom pandemii
Ostatni rok to także czas zmagań z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. W tym okresie szczególny nacisk władze miasta kładły na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Bytomia.

Podczas wiosennej fali zachorowań, uruchomiliśmy bytomski wymazobus, który realizował badania wymazowe u bytomian z podejrzeniem zakażenia. Uruchomiliśmy rezerwę kryzysową, aby wyremontować i doposażyć Szpital Specjalistyczny nr 1, gdzie na dwóch oddziałach leczą się osoby zakażone koronawirusem. Wspieraliśmy też medyków, sanepid i miejsca, w których pojawiło się ognisko koronawirusa – kopalnię i DPS „Kombatant” – relacjonuje prezydent Wołosz.

Z miasta pomoc płynęła do wszystkich szpitali, ośrodków zdrowia oraz placówek oświatowych, które prowadziły zdalne, hybrydowe i stacjonarne nauczanie. Miasto zaopatrywało domy pomocy społecznej, szkoły i przedszkola a także przychodnie w środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej.

Także przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa, mogli liczyć na wsparcie miasta. Z budżetu udzielona została pomoc finansowa w odpowiedzi na ponad 750 wniosków złożonych przez przedsiębiorców.

Z mieszkańcami o mieszkańcach
Miniony rok był także czasem intensywnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Nasze działania realizujemy w oparciu o dialog z mieszkańcami. Dlatego też zorganizowaliśmy cykl spotkań z bytomianami w dzielnicach, konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji ul. Zaułek, ul. Mickiewicza, utworzenia zielonej strefy ul. Katowickiej. Wspólnie z mieszkańcami przeprowadziliśmy mapowanie dróg, tras i ścieżek rowerowych w mieście – wymienia prezydent Mariusz Wołosz.

W odpowiedzi na apel bytomskich stowarzyszeń utworzone zostało Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsce, w którym bytomskie NGO'sy mogą się spotykać, szkolić, realizować swoje działania. Po raz drugi po przerwie zorganizowana została także kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy wybrali do realizacji 15 projektów o łącznej wartości 4,7 mln zł do realizacji.

Niezmiernie istotnym z punktu widzenia lokatorów działaniem było skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu 101 mieszkań po upadłej spółce Arrada. Dzięki temu, mieszkańcy 101 lokali i 3 budynków nie muszą się obawiać drastycznych wzrostów czynszu i mogą skorzystać z możliwości odkupienia wynajmowanych mieszkań z bonifikatą.

W mieście kontynuowany był też proces walki z nielegalnymi odpadami (w ciągu 1,5 roku wygaszonych zostało i cofniętych ponad 60 decyzji na gospodarowanie odpadami na terenie Bytomia).Autor: Małgorzata Węgiel-Wnuk