Koronawirus - stan w Bytomiu /20 listopada/Przekazujemy Państwu informacje na dzień 20 listopada związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Bytomiu. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni /liczba osób ogółem/ - 3211;

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS /dane na dzień raportu/ - 2120;

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS /dane na dzień raportu/ - 3041;

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 /dane na dzień raportu/ - 9;

Liczba ozdrowieńców /liczba osób ogółem/ - 2210;

Liczba zgonów /SARS CoV-2/ - 60.

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom