Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), bo o nim mowa, znajduje się w holu budynku komendy. Z ogólnodostępnego urządzenia ratującego życie od dzisiaj można skorzystać w sytuacji nagłego zatrzymania akcji serca.

Od dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu znajduje się Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), który umiejscowiony jest w holu w pobliżu pomieszczenia służby dyżurnej. Defibrylator to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca. Warto jednak zaznaczyć, że bytomscy policjanci zostali przeszkoleni w zakresie użycia AED.

  • Tablica AED informująca o umieszczeniu w budynku Defibrylatora
  • Tablica informująca o urządzeniu AED znajdującym się w budynku komendy
  • Policjantka wskazuje miejsce umieszczenia defibrylatora AED