Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

To było już ostatnie przed wakacjami spotkanie online prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Bytomia w formule q&a. Wczoraj /21 czerwca/ głos zabrali mieszkańcy Łagiewnik, którzy zadali ponad 70 pytań dotyczących tej części miasta.

- Dziękuję wszystkim internautom, którzy brali udział w tych spotkaniach, zadając pytania i śledząc transmisje w Internecie. Cieszę się, że formuła tych spotkań, została dobrze odebrana przez bytomian. Po wakacjach będziemy równolegle realizować spotkania na żywo i w internecie - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Pytali o Łagiewniki

Podczas ostatniego spotkania online prezydent odpowiadał na pytania zadane przez mieszkańców Łagiewnik. Wśród tematów, które żywo interesowały uczestników spotkania znalazły się te związane z remontami dróg i chodników, pracami pielęgnacyjnymi w parkach, rozbudową infrastruktury sportowej i rowerowej. Mieszkańcy zwracali też uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem, poprawą funkcjonowania komunikacji miejskiej w tej części Bytomia.

Prawie 400 pytań o sprawy ważne dla mieszkańców

Od kwietnia, kiedy zorganizowano pierwsze spotkanie online prezydenta z mieszkańcami Śródmieścia w formuje Q&A, aż do wczoraj /21 czerwca/, swoje pytania zadali także mieszkańcy: Miechowic, Stroszka, Osiedla Ziętka, Bobrka, Szombierek i Łagiewnik.

Łącznie prezydent odpowiedział na blisko 400 pytań dotyczących różnych spraw - począwszy od remontów dróg i chodników poprzez poprawę bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach, trwające i planowane inwestycje, które wpłyną na jakość życia w poszczególnych dzielnicach. Łącznie spotkania śledziło kilkadziesiąt tysięcy internautów.