Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Logo

Ulica Dworcowa, jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Bytomia zostanie zrewitalizowana. W ramach prac przewidziano wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic. Pierwsze prace zaplanowano już na początek listopada, dlatego w środę 20 października z mieszkańcami spotkał się prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, zastępca prezydenta Michał Bieda oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o, ZBM-TBS sp. z o.o. oraz wykonawcy inwestycji. Tematem spotkania była rewitalizacja ulicy Dworcowej i harmonogram prac.

Jedna z głównych ulic Śródmieścia przejdzie metamorfozę. Znamy harmonogram prac na ul. Dworcowej - spotkanie prezydenta Bytomia z mieszkańcami ul. Dworcowej

- Sukcesywnie realizujemy nasze plany związane z rewitalizacją Bytomia i zmianą wizerunku miasta. Tak ma być także w przypadku ulicy Dworcowej, która dzięki pozyskaniu przez nas ponad 15 mln dofinansowania z Unii Europejskiej doczeka się gruntownej modernizacji - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Przebudowa ulicy Dworcowej podzielona zostanie na cztery etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się na początku listopada po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Mając świadomość jak ważne jest to przedsięwzięcie i zdając sobie sprawę z uciążliwości, jakie będą się dla mieszkańców wiązać z tym projektem, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość - podkreślał podczas spotkania prezydent Mariusz Wołosz.

Przewidywany harmonogram prac na ul. Dworcowej

Przebudowa ulicy Dworcowej została podzielona na 4 etapy tak, aby prace nie tylko były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale również, by ekipy wykonujące roboty ziemne i na elewacjach budynków nie kolidowały ze sobą.

- Harmonogram prac został tak opracowany, aby realizowane roboty były jak najmniej uciążliwe - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - O postępie realizowanych prac na ul. Dworcowej będziemy na bieżąco informować nie tylko na miejskiej stronie i kanałach społecznościowych, ale również podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

W założeniu całość inwestycji drogowej będzie prowadzona ćwiartkami ulic, od ulicy Moniuszki do Dworca PKP oraz od ul. Moniuszki do pl. Kościuszki z podziałem na stronę o nieparzystej numeracji budynków i parzystej numeracji budynków.

Etap I - Od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:
- prace rozbiórkowe (listopad)
- roboty związane z kanalizacją sanitarną (listopad i grudzień)
- roboty związane z wodociągami (listopad i grudzień)
- roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (przełom grudnia i stycznia)
- roboty związane z kanalizacją deszczową (przełom grudnia i stycznia)
- roboty drogowe i nawierzchniowe (od maja do lipca 2022)

Etap II - od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki, numery nieparzyste

Prace będą prowadzone na 2/3 szerokości ulicy po stronie nieparzystych numerów budynków. Zakres prac obejmuje:
- prace rozbiórkowe (od stycznia do marca 2022)
- roboty związane z wodociągami (od stycznia do marca 2022)
- roboty związane z siecią teletechniczną i elektryczną (od kwietnia do maja 2022)
- roboty związane z kanalizacją deszczową (maj 2022)
- roboty drogowe i nawierzchniowe (od lipca do września 2022)

Etap III - od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, numery parzyste

Prace będą prowadzone na 1/3 szerokości ulicy po stronie parzystych numerów budynków.
• roboty drogowe i nawierzchniowe (od września do października 2022)

Etap IV - od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki, numery parzyste

Prace będą prowadzone na 1/3 szerokości ulicy po stronie parzystych numerów budynków.
• roboty drogowe i nawierzchniowe (październik 2022)

Harmongram realizacji prac będzie na bieżąco aktualizowany i podawany do publicznej wiadomości. Zakończenie wszystkich prac planowane jest pod koniec 2022 roku. Równolegle z pracami drogowymi będą prowadzone remonty części wspólnych - elewacji i izolacji fundamentów.

Zobacz Harmongram Prac na ul. Dworcowej

Wszystkie informacje dotyczące rewitalizacji ulicy Dworcowej bedą się znajdować na stronie www.bytom.pl/dworcowa

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia ul. Dworcowa będzie wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska m.in. kamienica projektu Juliusa Schlesingera o modernistycznej fasadzie z elementami art deco przy ul. Dworcowej 9, neorenesansowa kamienica z 1892 roku przy ul. Dworcowej 2 czy wybudowana według projektu czołowego architekta secesji Wilhelma Hellera - kamienica przy ul. Dworcowej 22. Ponadto wyremontowane zostaną kamienice przy ul. Dworcowej 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31 i 32.

Przypomnijmy, że rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.