Wczoraj odbyło się spotkanie mieszkańców Rozbarku z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Policji. Dyskutowano na tematy ważne dla dzielnicy i jej mieszkańców. Poruszono między innymi kwestię bezpieczeństwa oraz współpracy Policji ze społecznością lokalną.

W Centrum Edukacyjno-Kulturalnym imienia Gorczyckiego w Bytomiu wczoraj odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Rozbark z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Policji. W spotkaniu brali również udział bytomscy radni, urzędnicy, przedstawiciele straży miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Bytomskich Mieszkań, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Zakładu Budynków Miejskich. Podczas debaty poruszono szereg ważnych dla dzielnicy i jej mieszkańców tematów. Prezydent Mariusz Wołosz przedstawił projekty dotyczące możliwości zagospodarowania wybranych terenów dzielnicy, omówił planowane remonty budynków oraz infrastruktury drogowej. Na spotkaniu poruszono również kwestię bezpieczeństwa oraz współpracy Policji, ze społecznością lokalną. Głos w tej sprawie zabrał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Bytomiu komisarz Wojciech Chmiel. A stróży prawa reprezentowali dodatkowo policjanci bytomskiej prewencji, jak również dzielnicowy z komisariatu przy ul. Rostka młodszy aspirant Bartłomiej Lisowski. Na koniec spotkania przystąpiono do dialogu, gdzie padło wiele pytań ze strony uczestników. Zorganizowane spotkanie pozwoliło na lepsze zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele bytomskiego magistratu i policji planują już kolejne tego typu spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Mundurowi dodatkowo przypominają, że każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w naszym mieście. Dobrym narzędziem, które umożliwia wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń, jest ogólnie dostępna aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Można skorzystać również z aplikacji „Moja Komenda” albo z zakładki „Śląski Dzielnicowy”, które umożliwiają szybki i łatwy kontakt z dzielnicowym.

  • Sala na spotkanie z bilbordem Miasta Bytomia
  • Spotkanie policjantów z mieszkańcami Rozbarku
  • Prezydent Bytomia przemawia do ludzi
  • Mundurowi na spotkaniu z mieszkańcami
  • Prezydent omawia sprawy dzielnicy Rozbark z mieszkańcami
  • Policjant odpowiada na pytania mieszkańców Bytomia