Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zgodnie z prognozami pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek 26 listopada w województwie śląskim mogą wystąpić pierwsze tej zimy intensywne opady śniegu. W związku z tym, Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił gotowość do rozpoczęcia odśnieżania w ramach Akcji Zima.

W tym roku na bytomskie drogi w ramach Akcji Zima wyjadą pługopiaskarki, pługosolarki oraz pługopiaskarki do zimowego utrzymania chodników obsługiwane przez dwóch wykonawców: Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek oraz Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Dromar. Wykonawcy, który będą w naszym mieście walczyć ze skutkami zimy, zaopatrzeni są w niezbędne środki chemiczne i uszorstniające. Wsparciem w odśnieżaniu na terenie bytomskich skwerów i terenów reprezentacyjnych będą służyć pracownicy Zaplecza Technicznego MZDiM, którzy, aby przeciwdziałać skutkom zimy zabezpieczyli niezbędny sprzęt oraz 43 ton soli i środków uszorstniających.

Pracownicy MZDiM będą całodobowo kontrolować stan ulic i chodników. W okresie zimowym służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg będą nadzorować prace w pasie drogowym, a także w rejonach poza pasem. Ponadto pracownicy będą odpowiedzialni za monitorowanie prognoz pogody, tak aby w przypadku opadów śniegu i móc sprawnie prowadzić akcje odśnieżania.

Kontrole pojazdów odśnieżających

29 października przy ul. Hakuby w Bytomiu Miejski Zarząd Dróg i Mostów przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przeprowadził oceny stanu technicznego części sprzętu, którym wykonawcy będą świadczyli usługi w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na terenie miasta. Sprawdzono pojazdy wykonawców: Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek oraz Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR. W trakcie kontroli wykazano w pojazdach Zakładu Usług Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek takie usterki, jak: pęknięty stelaż pługa, pęknięte zwierciadło i kierunkowskaz, tarcze do wymiany oraz brak gaśnic i trójkątów ostrzegawczych. W przypadku samochodów Dromaru, w jednym pojeździe brakowało trójkąta ostrzegawczego. Wykonawcy zostali zobowiązani do usunięcia nieprawidłowości.

Jak zgłosić problemy z odśnieżaniem?

Problemy związane z zimowym utrzymaniem miasta, można zgłaszać całodobowo pod numerem telefonu: 47 851 02 15, lub mailowo na adres: . Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą odbierać wszystkie sygnały dotyczące zimowego utrzymania ulic i chodników, które należą do gminy.

W ubiegłym roku gmina Bytom wydatkowała ponad 3,7 mln zł na przeprowadzenie Akcji Zima.