Do 14 stycznia (piątek), można jeszcze składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Bytom wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich realizacji.

Prezydent Bytomia na podstawie § 10 uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm., ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie realizacji w 2022 r. celu publicznego wskazanego w powyższej uchwale.