Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło wniosek dotyczący utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu.

28 lutego podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu. W terminie do 31 marca miasto Bytom złożyło wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej. MON zatwierdziło ten wniosek.

W roku szkolnym 2021/22 w X LO były cztery klasy mundurowe, w których uczyło się 77 uczniów. - Jeśli w wyniku naboru zbierzemy odpowiednią ilość uczniów, wówczas oddział przygotowania wojskowego powstanie od września 2022 roku - przyznaje Jagoda Małek, wicedyrektor Państwowych Szkół Budownictwa.

b

Patronacka jednostka wojskowa

- Utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego przede wszystkim umożliwi szerszą współpracę z patronacką jednostką wojskową, która przejmie organizację zajęć praktycznych oraz kilkudniowego obozu szkoleniowego w klasie czwartej liceum ogólnokształcącego. Zajęcia poprowadzą czynni zawodowo żołnierze. Szkoła będzie mogła również zadbać o konieczne doposażenie, a uczniowie klas mundurowych nie poniosą kosztów zakupu umundurowania, co zazwyczaj stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu - tłumaczy Jagoda Małek, wicedyrektor Państwowych Szkół Budownictwa. Dzięki utworzeniu oddziałów program szkolenia zostanie wzbogacony o zajęcia specjalistyczne.

Kamizelki, radiotelefony, repliki

Szkoła otrzyma również dodatkowe środki finansowe. - Przeznaczone zostaną na pełne umundurowanie uczniów, realizację szkolenia oraz wyposażenie specjalistyczne, w tym m.in. kamizelki taktyczne, repliki pistoletu ASG, plecaki medyczne z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy, repliki granatu ręcznego oraz radiotelefony - dodaje Jagoda Małek.