Likwidator Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Fantazja” z siedzibą W Bytomiu przy ul. Konstytucji20-22 informuje, że w dniu 07.12.2021 R. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjeło uchwałę o rozwiązniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Fantazja”.

Wszelkie uwagi i roszczenia należy składać do likwidatorów

  • JOANNY DELONG ZAMIESZKAŁEJ W BYTOMIU PRZY UL. ESTREICHERA 3/9
  • MAGDALENY WEINERT ZAMIESZKAŁEJ W BYTOMIU PRZY UL. FELIŃSKIEGO 46/1
  • ANNY CZARNOTY ZAMIESZKAŁEJ W BYTOMIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 74/8
  • IZABELI NIŻNIK ZAMIESZKAŁEJ W BYTOMIU PRZY UL. ADOLFA PIĄTKA 6/10

lub w siedzibieStowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Fantazja” wBytomiu przy ul. Konstytucji 20-22, w terminie do 14.06.2022 r.

PODPIS LIKWIDATORA

Joanna Delong

Magdalena Weinert

Anna Czarnota

Izabela Niżnik