Prawo pracy - to temat kolejnych warsztatów organizowanych w ramach działań z zakresu edukacji prawnej z myślą o Ukraińcach, którzy znaleźli schronienie w Bytomiu. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 czerwca o 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

W ramach warsztatów zainteresowani dowiedzą się więcej o możliwych formach i zasadach podejmowania pracy, sposobach i warunkach wynagradzania, prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy oraz zakresie i dostępności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.

30 czerwca zaplanowano warsztaty o aspektach opiekuńczo-wychowawczych dotyczących dzieci. Przybliżone zostaną zasady sprawowania opieki nad dziećmi z Polsce, prawo do świadczeń rodzinnych, odpowiedzialność prawna i karna za czyny nieletnich i wobec nieletnich oraz zakres i dostępność systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przy wsparciu tłumacza polsko-ukraińskiego.