Już po raz kolejny Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała Śniadanie Biznesowe - spotkanie, w którym udział wzięli członkowie izby reprezentujący szereg branż oraz władze miasta na czele z prezydentem Mariuszem Wołoszem.

Prezes BIPH Krzysztof Gajos oraz prezydent Mariusz Wołosz oraz nowi członkowie BIPH

W ramach spotkania w Hotelu Seven, prezydent Mariusz Wołosz przedstawił przedsiębiorcom kierunki rozwoju miasta oraz przybliżył realizowane w Bytomiu inwestycje. Z kolei wiceprezydent Michał Bieda mówił o aktualnej sytuacji dotyczącej dostępności terenów inwestycyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gościem Śniadania Biznesowego była także posłanka RP Barbara Dziuk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która przedstawiła problematykę cen paliw, zaopatrzenia w węgiel oraz kierunków rozwoju alternatywnych źródeł energii.

W trakcie spotkania prezydent Mariusz Wołosz i prezes BIPH Krzysztof Gajos wręczyli certyfikaty nowym członkom izby. Certyfikaty trafiły do: firmy PROBUD i Kancelarii Prawno-Rachunkowej Sterling&Honest Sp. z o.o.

Tego dnia tytułem Menagera Kultury uhonorowano Olgierda Lizonia, prezesa Bytom Square za cykliczne organizowane wernisaże i wspieranie artystów.