Pomieszczenie ekranowe a klatka Faradaya. Czy to to samo?

Klatka Faradaya to rodzaj osłony, która blokuje pola elektromagnetyczne. Ten rodzaj klatki ma kilka warstw wykonanych z materiałów przewodzących lub półprzewodzących, takich jak włókno węglowe, miedź lub siatka stalowa. Jest powszechnie stosowana do ochrony wrażliwego sprzętu przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi i ekranowania przed elektrycznością statyczną. Pomieszczenie ekranowane to zamknięta przestrzeń, której zadaniem jest redukcja zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), a także zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI). Stosuje się je, aby zapobiec wpływowi urządzeń elektronicznych na zewnętrzne sygnały radiowe, uderzenia piorunów i inne zjawiska elektromagnetyczne. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm koncepcjom i zobaczmy, jak się ze sobą porównują i kontrastują.

Jak podobne są pomieszczenia ekranowane i klatki Faradaya?

Klatka Faradaya to pomieszczenie lub obudowa służąca do blokowania pól elektromagnetycznych. Robi to za pomocą metalowej siatki lub materiału przewodzącego do pokrycia ścian, podłogi i sufitu. Zapobiega to przedostawaniu się prądów elektrycznych do pomieszczenia i powodowaniu zakłóceń.

Ekranowane pokoje są podobne do klatek Faradaya, ponieważ zapobiegają również przedostawaniu się pól elektromagnetycznych do pomieszczenia. Jednak ekranowane pomieszczenia mogą również blokować inne rodzaje sygnałów, takie jak fale dźwiękowe i fale radiowe.

Klatka Faradaya nie jest zamkniętą przestrzenią, jak ekranowany pokój, ale raczej metalową siatką lub materiałem przewodzącym umieszczonym na ścianach, podłodze i suficie obszaru w celu ochrony przed zakłóceniami z zewnątrz. Ekranowane pomieszczenie może służyć jako klatka Faradaya, jeśli położysz wystarczającą ilość materiału ekranującego na wszystkich jego powierzchniach, aby żadne prądy elektryczne nie mogły dostać się do tego obszaru.

Zarówno pomieszczenia ekranowane, jak i klatki Faradaya są zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wchodzeniu lub wychodzeniu zakłóceń elektromagnetycznych z ekranowanej przestrzeni. Pomieszczenia te i klatki mogą być wykonane z różnych materiałów przewodzących, takich jak stal, aluminium lub stal pokryta miedzią. Ściany klatki Faradaya muszą być wykonane w całości z materiału przewodzącego, takiego jak metal lub węgiel.

Zastosowanie ekranowanego pomieszczenia

Ekranowane pomieszczenie może być wykorzystane na wiele sposobów, w zależności od materiałów użytych do budowy pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

  • Pomieszczenie metalowe może być użyte do redukcji zakłóceń elektrycznych pochodzących z pobliskiego źródła zasilania, takiego jak linie wysokiego napięcia lub transformatory.
  • Metalowe pomieszczenie ekranowane może być używane do ochrony wrażliwego sprzętu elektronicznego przed przepięciami elektrycznymi, takiego jak sprzęt medyczny i komputery.
  • Pomieszczenie ekranowane może być stosowane do ochrony przed zakłóceniami sygnałów o częstotliwości radiowej, np. z wież komórkowych, stacji radiowych i kuchenek mikrofalowych.
  • Metalowe pomieszczenie ekranowane może być używane do ochrony całego obiektu przed zakłóceniami o częstotliwości radiowej, np. z pobliskich wież komórkowych.
  • Pomieszczenie z metalową osłoną może być wykorzystane do ochrony obiektu przed wyładowaniami elektrostatycznymi, np. z pobliskich linii wysokiego napięcia.
  • Pomieszczenie z osłoną metalową może być stosowane do ochrony obiektu przed zakłóceniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, np. z pobliskich linii wysokiego napięcia.