Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz do dokonania wpłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023. Termin ten upływa z dniem 31 stycznia br.

Opłaty można dokonać przelewem na konto VeloBank S.A. 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

Niedokonanie opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwoleń.

Oświadczenia można również składać drogą elektroniczną poprzez epuap: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1565