Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed złą jakością powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Osoby starsze i dzieci powinny zrezygnować dziś /7lutego/ z wyjść na zewnątrz lub ograniczyć je do minimum.

Osoby narażone na ryzyko (osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, chorzy) powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostali powinni je ograniczyć w miarę możliwości. Niezalecane są też aktywności sportowe na zewnątrz.

Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza w Bytomiu znajdziecie na: Bytomski Alarm Smogowy.