Tym razem na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie policjanci sprawdzali swoje umiejętności z zakresu przywracania ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczania imprez masowych. Dzięki tego rodzaju zajęciom stróże prawa są przygotowani do działania w przypadku zamieszek czy wybryków chuligańskich. Ćwiczenia zorganizowano dla Nieetatowego Pododdziału Policji z Bytomia, Chorzowa, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór.

Wczoraj odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla mundurowych należących do Nieetatowego Pododdziału Policji z Bytomia, Chorzowa, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Wspólne ćwiczenia zorganizowano na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie. Policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu przywracania ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczania imprez masowych. Mundurowi trenowali szybkie i sprawne poruszanie się po obiekcie, mobilność pododdziału oraz tworzenie szyków policyjnych. Wszystkie ćwiczenia wykonywali w sprzęcie ochrony indywidualnej. Takie umiejętności są niezbędne i konieczne do przywrócenia bezpieczeństwa podczas zamieszek i wybryków chuligańskich na przykład w trakcie meczu.