Znamy nową Bytomską Radę Sportu, w składzie której są przedstawiciele organizacji i instytucji sportowych działających w naszym mieście. Dzisiaj 17 marca prezydent Bytomia Mariusz Wołosz nie tylko podziękował ustępującej Radzie Sportu, ale wręczył także dziesięciu nowym członkom nominacje na kolejną kadencję w latach 2023 - 2027.

Członkowie nowej Rady Sportu odebrali nominacje z rąk prezydenta Bytomia

- Dziękuję wszystkim członkom Rady Sportu, którzy przez ostatnie lata doradzali oraz wspierali nas w działaniach na rzecz rozwoju bytomskiego sportu. W tym czasie udało się nam wiele osiągnąć. Powstały nowe obiekty sportowe, część przeszła modernizację, a nasi sportowcy osiągnęli kilka znaczących sukcesów w kraju i za granicą - mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Przed nami kolejne wyzwania i cele, jakie postawiliśmy sobie na najbliższe cztery lata. Liczę na Wasze wsparcie oraz pomoc w dalszym rozwoju bytomskiego sportu - dodał prezydent Mariusz Wołosz.

Kto zasiadł w nowej Radzie Sportu?

Prezydent Bytomia do nowej Rady Sportu powołał dziesięciu członków wywodzących się z różnych dyscyplin sportowych. Wśród nich mamy przedstawicieli między innymi: judo, piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, karate, piłki ręcznej czy sztuk walki a nominacje odebrali: Przemysław Matyjaszek /przewodniczący Bytomskiej Rady Sportu/, Marek Majeranowski /wiceprzewodniczący/, Mariusz Bacik, Dariusz Łukaszewski, Janusz Sowa, Tomasz Stefankiewicz, Zbigniew Bryjak, Grzegorz Skibniewski, Jacek Liniewiecki oraz Katarzyna Gwóźdź /Sekretarz/.

Warto dodać, że nowa Rada Sportu, która jest organem opiniodawczym i doradczym została powołana na lata 2023 - 2027. Jej głównym celem jest między innymi: opiniowanie strategii rozwoju Miasta Bytomia oraz projektu budżetu z zakresu kultury fizycznej i sportu, ale również programów dotyczących rozwoju bazy sportowej oraz współpraca z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami celem rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście.

Bytomska Rada Sportowa powoływana jest na 4-letnią kadencję przez prezydenta Bytomia, a jej członkowie pełnią w niej funkcję społecznie. Warto dodać, że powołana dzisiaj nowa Rada Sportu będzie działać do 2027 roku.