Przez kilka lat Fundacja Inicjatywa zaangażowana była z realizację projektów społecznych w naszym mieście. Przez ten czas dobrze poznała społeczną przestrzeń miasta i jego potrzeby. 1 kwietnia przy ul. Powstańców Warszawskich 38/1, otwiera Poradnię z „Inicjatywą” świadczącą odpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczna dla dzieci i dorosłych.

Do dyspozycji mieszkańców będzie pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapie indywidualne (w tym online) i grupowe dla par, mediacje, treningi i szkolenia w przystosowanych na ten cel gabinetach i salach.

- Obszary, w których będziemy świadczyć usługi to m. in.: stany lękowe, zaburzenia nerwicowe, problemy związane z tożsamością seksualną, zaburzenia psychosomatyczne, problemy z uzależnieniami - mówi Jakub Janiak, prezes Fundacji Inicjatywa.

Pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna Głównym celem poradni jest pomoc w powrocie do zdrowego, prawidłowego funkcjonowania. W procesie terapeutycznym wykorzystywane będą wszelkie możliwe sposoby konsultacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej ze zgłaszających się osób.

Poradnia będzie świadczyć usługi komercyjnie na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, mniejszości narodowych czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.f-inicjatywa.pl w zakładce „Poradnia z Inicjatywą”.

Ulotka informacyjna dotycząca Poradni z "Inicjatywą"