Roboty związane z modernizacją torowiska tramwajowego z centrum na Stroszek wkraczają w kolejny etap. Od środy 29 marca rozpoczną się prace związane z przebudową przejazdów tramwajowych. W pierwszej kolejności wykonawca inwestycji przebuduje torowisko tramwajowe na przejeździe przez ulicę Leśną, następnie przez ul. Dąbrowa Miejska i Węglową. Na czas prowadzonych prac, dla kierowców zostaną wprowadzone objazdy.

Trwa przebudowa linii tramwajowej na Stroszek. Ruszają przebudowy przejazdów tramwajowych

Zobacz, jakie przygotowano objazdy dla kierowców

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Leśną

Zmiana w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Leśną

Prace związane z przebudową przejazdu tramwajowego w ul. Leśnej potrwają od 29 marca do 3 kwietnia. W tym czasie zostaną wprowadzone objazdy: do ul. Leśnej ulicami: Strzelców Bytomskich, Węglową i Topolową; natomiast do ul. Strzelców Bytomskich - ulicami: Leśną, Topolową i Węglową.

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Dąbrowa Miejska

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Dąbrowa Miejska

Prace związane z przebudową przejazdu tramwajowego w ul. Dąbrowa Miejska potrwają od 31 marca do 2 kwietnia. W tym czasie zostaną wprowadzone objazdy: do Stolarzowic - ulicami: od ronda „Solidarności” - al. Jana Nowaka Jeziorańskiego i dalej do ul. Celnej i Dąbrowa Miejska; do ul. Strzelców Bytomskich i Stroszka - Celną, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Strzelców Bytomskich (zjazd z obwodnicy w kierunku na Tarnowskie Góry - Poznań).

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Węglową

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową przejazdu tramwajowego przez ul. Węglową

Prace związane z przebudową przejazdu tramwajowego w ul. Węglowej potrwają od 4 do 7 kwietnia. W tym czasie zostaną wprowadzone objazdy: do ul. Węglowej - ulicami: Strzelców Bytomskich, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (wjazd na łącznicę w kierunku na Gliwice i Opole) i dalej ul. Celną i Zachodnią; do ul. Strzelców Bytomskich - ulicami: Topolową, Węglową, Zachodnią, Celną, Dąbrowa Miejska do ronda „Solidarności”.

Jaki jest zakres prac modernizacyjnych?

Przebudowa torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Sądowej do zajezdni w Stroszku to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez spółkę Tramwaje Śląskie w Bytomiu. Linia ta łączy bowiem centrum Bytomia z Dąbrową Miejską, a także osiedlem im. gen. Ziętka oraz Stroszkiem, zapewniając mieszkańcom tych dzielnic dojazd do centrum, ale również Chorzowa i Katowic. Realizacja tej inwestycji podzielona jest na odcinki, a mimo trwających prac, cały czas utrzymywany jest ruch tramwajowy na tej linii.

Inwestycja obejmuje odcinek ok. 14 tys. metrów toru pojedynczego. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową, wydzieloną. Jedynie przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego linia na nieco ponad stumetrowym fragmencie jest jednotorowa i w ramach tej inwestycji zostanie ona zastąpiona linią dwutorową.

Odcinek przeznaczony do przebudowy obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.

Przypomnijmy, że przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od Śródmieścia Bytomia /od skrzyżowania ul. Sądowej z Powstańców Warszawskich/ do zajezdni w Stroszku kosztuje łącznie 88,5 mln zł.