Porzucone na nieużytkach odpady w postaci dokumentów z danymi osobowymi? Pukający do drzwi fałszywi ankieterzy bez identyfikatorów? Takie sytuacje zdarzały się już w Bytomiu i każdorazowo przekazywane były policji i prokuraturze. Straż Miejska w Bytomiu przypomina o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych.

- Są grupy przestępcze, które nielegalnie pozyskują dane osobowe, a następnie wykorzystują je do zaciągania kredytów bankowych lub pozwalają osobom nieuprawnionym do podszywania się pod kogoś innego. Dlatego apelujemy do mieszkańców naszego miasta, by zwracali szczególną uwagę na to, komu i w jaki sposób przekazują swoje dane osobowe - mówi Bogdan Grudzień ze Straży Miejskiej w Bytomiu.

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

  • nie wyrzucaj dokumentów zawierających dane osobowe do kosza na śmieci - korzystaj z niszczarek,
  • bądź czujny i dyskretny, nie podawaj telefonicznie nieznanemu rozmówcy swoich danych osobowych (zawsze weryfikuj tożsamość rozmówcy),
  • nie kseruj swoich dokumentów tożsamości oraz nie zezwalaj na to innym, kiedy nie jest to niezbędne (kserowanie dowodu osobistego jest niezbędne m.in. podczas wykonywania czynności bankowych np. udzielania kredytów),
  • korzystając z sieci bezprzewodowych wybieraj te, które są zabezpieczone hasłem,
  • nie loguj się m.in. do banku, kiedy korzystasz z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej (np. w pociągu, kawiarni itp.) - ktoś może „przechwycić” Twoje dane do logowania,
  • korzystając z poczty elektronicznej, nie otwieraj załączników i nie klikaj w odnośniki, które znajdują się we wiadomościach pochodzących z niezaufanych źródeł lub które wyglądają podejrzanie.
  • nie podawaj nikomu swoich haseł dostępowych do portali (np. Facebook), aplikacji (np. bankowych) oraz kont poczty elektronicznej.