Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania wpłaty kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023.

Termin ten upływa z dniem 30 września 2023 roku. Opłaty można dokonać przelewem na konto VeloBank S.A. 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440. Niedokonanie opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwoleń.