Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z modernizacją hali peronowej dworca PKP w Bytomiu. Wykonawca realizuje prace związane z piaskowaniem i wzmocnieniem stalowej konstrukcji hali, a jednocześnie rozpoczął już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej, które będzie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Równolegle wykonawca - firma PORR SA prowadzi roboty związane z przebudową peronów, torów i rozjazdów, wiaduktów kolejowych, budową Lokalnego Centrum Sterowania „Bytom” i nastawni w Bytomiu-Karbiu oraz remontem tunelu dworcowego.

Rozpoczął się montaż deskowania pod poszycie dachu hali peronowej dworca PKP

- Przebudowa linii kolejowej nr 131 to inwestycja kolejowa ważna nie tylko ze względu na transport towarowy, ale również pasażerski. Jej przebudowa to szansa na szybszą i wygodniejszą kolej metropolitalną, ale przede wszystkim dogodne połączenie z innymi miastami Metropolii - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Hala peronowa z 1929 roku zmienia swoje oblicze

Trwa przebudowa pochodzącej z 1929 roku hali peronowej dworca PKP w Bytomiu. Wykonawca zrealizował już 70% prac związanych z piaskowaniem i wzmocnieniem konstrukcji hali peronowej oraz 60% robót malarskich. Rozpoczął się montaż krokwi, a następnie deskowania pod docelowe poszycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej. Oprócz nowego poszycia dachu, wykonawca zamontuje również przeszklenia na świetliku i ścianach szczytowych, zaś na ścianie szczytowej pojawi się nowy napis „BYTOM” w technologii ledowej. Gmina Bytom rozpoczęła już proces przejmowania w formie darowizny ze spółki PKP Polskiej Linie Kolejowej w Warszawie mających historyczną wartość dla miasta i mieszkańców napisów z nazwą stacji „BYTOM”. Po ich konserwacji, chcielibyśmy umieścić je w przestrzeni publicznej.

Przebudowa peronów, wiaduktów, tunelu dworcowego i torowisk

Modernizacja hali peronowej to tylko jeden z etapów przebudowy odcinka Magistrali Węglowej w Bytomiu. Przy ul. Składowej powstaje Lokalne Centrum Sterowania „Bytom”, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Batorego przez Bytom do Radzionkowa. W nowo wybudowanym budynku trwają już prace związane z instalacjami wewnętrznymi /elektryka i instalacje sanitarne/, zaś na zewnątrz roboty związane z przyłączami.

Na stacji w Bytomiu trwa również cały czas budowa trzech nowych peronów wyspowych dwukrawędziowych, do których będzie dostęp zarówno od strony tunelu dworcowego, gdzie trwają już prace wykończeniowe, jak również zachodniego, który po remoncie został udostępniony mieszkańcom. Na perony z obydwu tuneli będą mogły dostać się także osoby z niepełnosprawnościami, a to dzięki wyposażeniu wejść na perony w windy.

Zaawansowane prace trwają także na wiaduktach nad ul. Dąbrowa Miejska i Strzelców Bytomskich. Tam w rejonie Centrum Handlowego M1 powstanie nowy przystanek kolejowy Bytom-Stroszek, dzięki któremu pasażerowie podróżujący tramwajem lub autobusem z okolicznych osiedli będą mogli przesiąść się na pociąg.

Intensywne roboty budowlane związane z pracami torowymi, siecią trakcyjną oraz budową pozostałej infrastruktury kolejowej trwają także na dwóch odcinkach: w rejonie stacji Bytom wykonane zostały pierwsze rozjazdy i zabudowane nowe torowiska, zaś na odcinku stacja Bytom - Bytom Karb wykonawca zdemontował torowisko, wykonał fundamenty pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, rozpoczął budowę nastawni w Karbiu. Trwają roboty budowlane nad wiaduktem kolei wąskotorowej.

Hala peronowa z 1929 roku przechodzi modernizację

Jakie prace jeszcze będą realizowane na linii nr 131?

Oprócz prac w hali peronowej w Bytomiu, przebudowa obejmie także wiadukty kolejowe nad ul. Dojazd /realizacja przebudowy wiaduktu została ze względu na prace torowe przeniesiona z września na październik/, Chorzowską i Sienną /remont planowany jest w 2024 roku/, z kolei na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W 2024 roku będą jeszcze realizowane prace związane z przebudową kolejnego przęsła wiaduktu na Zamłyniu, po którym obecnie prowadzony jest ruch kolejowy pociągów towarowych.

Przebudowa stacji Bytom jest częścią dużej inwestycji na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie

Prace modernizacyjne na odcinku Centralnej Magistrali Węglowej od Chorzowa Batorego do Nakła Śląskiego rozpoczęły się w marcu 2022 roku. W pierwszej fazie na odcinku Chorzów Batory - Chorzów Stary powstanie nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, a także zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa, perony na stacjach Chorzów Miasto i Chorzów Stary. Z kolei na odcinku linii nr 131 w Bytomiu zmodernizowane zostaną stacje w Bytomiu, Bytomiu - Karbiu, a stacja Bytom Stroszek zostanie przesunięta o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich. Na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne.

Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (1) Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (1)
8

Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej

Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (2)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (3)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (4)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (5)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (6)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (7)
Rozpoczął się już montaż deskowania pod poszycie nowego dachu hali peronowej (8)

W ramach inwestycji zostanie wymienione 76 km torów wraz z siecią trakcyjną. Będą nowe urządzenia sterowania ruchem, w tym 217 rozjazdów. Na szlaku Chorzów Batory - Chorzów Miasto zostanie dobudowany dodatkowy tor, dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii kolejowej, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów. Wydłużenie torów na stacjach pozwoli na przyjmowanie dłuższych składów, do 750 metrów. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Poziom bezpieczeństwa zwiększy z kolei Lokalne Centrum Sterowania Bytom wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane będą przejazdy i przejścia dla pieszych. Zaplanowano budowę 4 nowych obiektów: dwóch przejść pod torami dla pieszych i dwóch wiaduktów w Chorzowie i Radzionkowie. Przebudowa obejmie 35 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukty w Radzionkowie i Świętochłowicach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują zadanie „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo”. Wartość prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest w 2025 rok.

logo