Wieloletnią tradycję mają doroczne kwesty organizowane na bytomskich nekropoliach. Nie inaczej będzie w środę /1 listopada/ na cmentarzach przy ul. Powstańców Śląskich i Kraszewskiego, gdzie będą zbierane datki na pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Rzeźba na zabytkowym cmentarzu Mater Dolorosa

Jak co roku podczas kwesty organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, na cmentarnych alejach datki zbierać będą m.in. przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Mariusze Wołoszem, organizacje działające w trzecim sektorze oraz harcerze.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najuboższym dzieciom ze Śląska i Kresów. Trafią one także do działających za naszą wschodnią granicą polskich szkół i przedszkoli. We wtorek, 1 listopada kwesta rozpocznie się o 8.00 i będzie prowadzona do 16.00.

Kwesta w sieci na ratowanie zabytków Mater Dolorosa

Wciąż można wesprzeć inicjatywę Towarzystwa Miłośników Bytomia wpłacając pieniądze na konto: 84 1750 0012 0000 0000 2372 0717. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na renowację obiektów na zabytkowym cmentarzu Mater Dolorosa.

Przez szereg lat pieniądze z pierwszolistopadowych kwest przeznaczane są m.in. na renowację cennych architektonicznie kaplic i rodzinnych grobowców, a także remont cmentarnych alei. W rezultacie udało się między innymi: przywrócić dawną świetność zabytkowym grobowcom m.in.: rodziny Nowotnych, Wincentego Pisarka, rodziny Paikertów, mauzoleum rodziny Goetzlerów, Ignatza Hakuby, rodziny Garus, rodziny Pruszydło, rodziny Schastok, rodziny Gołębiowskich.