Prezydent Bytomia informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na okres 21 dni, tj. od 17 listopada do 8 grudnia 2023 roku