Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Alojzego Felińskiego 189/1

Zobacz nieruchomość na mapie