Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Kolejowej 27/107

Zobacz nieruchomość na mapie