Od 20 listopada Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych zostanie otwarta po przerwie w swojej stałej siedzibie tj. na parterze rotundy w gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3 (pokój 405).

Serdecznie zapraszamy do wypożyczalni od poniedziałku w godzinach pracy biblioteki czyli od 10.00 do 18.00. Przypominamy jednocześnie, że zbiory znajdujące się w wypożyczalni można przeglądać w każdej chwili dzięki katalogowi online pod adresem: https://integro.biblioteka.bytom.pl/catalog