Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garażu) z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Bolesława Prusa 46/19

Zobacz nieruchomość na mapie