Urząd Miejski w Bytomiu: Nowa kotłownia w Szkole Podstawowej nr 38
Bytomska szkoła stawia na nowoczesność! Uczniowie Podstawówki nr 38 wrócą do ciepłych klas dzięki modernizacji kotłowni.
  • Wymiana kotłów gazowych na nowoczesne kotły kondensacyjne.
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w szkole.
  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  • Poprawa efektywności ogrzewania i komfortu uczniów.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu poczują wkrótce znaczącą różnicę. Zimne klasy to już przeszłość – koniec z marznącymi rękoma na lekcjach! A wszystko to za sprawą istotnej modernizacji systemu grzewczego. Nie dość, że stare, nieefektywne kotły zeszły ze sceny, to jeszcze miejsce zajął sprzęt, na którego wydajność można liczyć.

„– Funkcjonujące do tej pory w szkole kotły pochodziły z 1994 r. Były już wyeksploatowane i nieefektywne. Wymieniliśmy je na kotły nowej generacji, które będą wydajniejsze ” – wyjaśnia Maciej Biernacki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38.

Inwestycja ta nie obeszła się bez wsparcia instytucji zewnętrznych. Wartość modernizacji kotłowni sięgnęła około 164 tys. złotych, z czego znaczną część pokryto dzięki Rządowemu Funduszu Inwestycji Lokalnych. To pokazuje, że dbałość o infrastrukturę edukacyjną jest ważnym aspektem w planach rozwoju miasta Bytomia.

Odpowiednie warunki w szkole to nie tylko kwestia komfortu – to też inwestycja w zdrowie i samopoczucie naszych dzieci. Dlatego też, poza wymianą kotłów, zainwestowano dodatkowe środki w wysokości 20 tys. złotych na wymianę 12 kaloryferów. To oznacza, że uczniowie po zimowym wypoczynku będą mogli cieszyć się przyjemnym ciepłem podczas zdobywania wiedzy.

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 38 to krok w stronę przyszłości, który oprócz oczywistych korzyści dla środowiska szkolnego, jest także świadectwem troski o dobrostan młodego pokolenia mieszkańców Bytomia.


Opierając się na: Urząd Miejski w Bytomiu