OSP Sucha Góra podsumowuje rok pełen akcji i planuje przyszłość
W sercu społeczności lokalnej bije silne serce wolontariatu i odwagi - tak można podsumować miniony rok działalności OSP Sucha Góra. Druhowie nie tylko stawiali czoła wyzwaniom ratowniczo-gaśniczym, ale i z zapałem angażowali się w życie społeczne, dając przykład niezachwianej gotowości do niesienia pomocy.
  1. OSP Sucha Góra uczestniczyła w 119 akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku.
  2. Organizacja Śląskich Mistrzostw w Pierwszej Pomocy oraz współpraca w ramach Kongresu Rozwoju MDP.
  3. Plan zakupu nowego sprzętu i wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego na nowszy model w 2024 roku.
  4. Wybór nowego zarządu jednostki, z Prezesem Grzegorzem Sojką na czele.

W minionym roku OSP Sucha Góra wykazała się nie tylko na polu akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również jako ważny filar społeczności lokalnej. Prezes Grzegorz Sojka, podczas spotkania podsumowującego rok, szczegółowo przedstawił osiągnięcia jednostki, w tym udział w licznych inicjatywach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Działalność OSP Sucha Góra znalazła uznanie nie tylko w oczach lokalnych działaczy, ale i władz miasta. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz osobiście podziękował druhom za ich poświęcenie i wkład w życie społeczne, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalsze sukcesy i realizację ambitnych planów na przyszłość. Wśród zaplanowanych inicjatyw na 2024 rok znalazła się m.in. wymiana wyeksploatowanego sprzętu, co z pewnością przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zaangażowanie druhów z OSP Sucha Góra zostało docenione również przez licznych gości zebrania, w tym przedstawicieli władz lokalnych i krajowych, co świadczy o silnej pozycji jednostki w strukturze społeczności oraz o uznaniu dla jej działalności. Nowo wybrany zarząd, z Grzegorzem Sojką na czele, stanowi gwarancję kontynuacji tych pozytywnych trendów.

OSP Sucha Góra to przykład na to, jak lokalna społeczność może skupić się wokół wspólnego celu, jakim jest niesienie pomocy i wsparcia. Ich działania, zarówno te ratowniczo-gaśnicze, jak i społeczne, budują mosty między ludźmi, tworząc silne i bezpieczne środowisko dla wszystkich mieszkańców.


Wg inf z: UM Bytom