Laureaci konkursu Obraz a słowo nagrodzeni za literacki opis dzieła Kossaka
W XX edycji Konkursu Literackiego "Obraz a słowo" młodzi uczestnicy ponownie zachwycili swoją kreatywnością i literacką dojrzałością. W tym roku ich zadaniem było opisanie obrazu Juliusza Kossaka "Nauka polowania z sokołem".
  1. Prezentacja obrazu Juliusza Kossaka.
  2. Laureaci z Tarnowskich Gór i Krakowa.
  3. Wysoki poziom prac literackich i formalnych.
  4. Docenienie uczciwości intelektualnej młodzieży.

Organizowany przez Muzeum Górnośląskie konkurs literacki "Obraz a słowo" ma już swoją XX edycję. Tym razem młodzież miała za zadanie opisać obraz Juliusza Kossaka "Nauka polowania z sokołem". Przedstawienie młodych talentów, które najlepiej poradziły sobie z tym wyzwaniem, odbyło się podczas uroczystej gali.

Statuetki, ufundowane przez prezydenta Mariusza Wołosza, trafiły w ręce laureatów z Tarnowskich Gór i Krakowa. To właśnie młodzi ludzie z tych miast najlepiej oddali piękno i złożoność dzieła Kossaka. Na gali zaprezentowano także szkic do obrazu, a laureaci otrzymali publikacje z nagrodzonymi pracami.

Docenić należy przede wszystkim wkład pracy kryjący się za każdym opisem. Ich autorzy poświęcili na lekturę wiele godzin, szukając kontekstu historycznego czy kulturowego danego dzieła. Nie wszystkie informacje zostały użyte bezpośrednio do stworzenia wypowiedzi, ale czytając prace, dostrzegamy liczne nawiązania do wątków pobocznych, które dają czytelnikowi pole do głębszej refleksji – mówi Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego.

Duże wrażenie na organizatorach zrobiły prace z kategorii formalnej. Dwie z nich wyróżniały się doskonałym i wieloaspektowym opisem cech obrazu. Wyróżniona praca, mimo że jej autorka należy do najmłodszych uczestników, również prezentowała bardzo wysoki poziom.

Dr Anna Matuszewska-Zator, jurorka i redaktorka konkursowych prac, podkreśliła: – Nad przygotowaniem do druku nagrodzonych i wyróżnionych tekstów młodzieży czuwam od sześciu lat. W tym roku cieszy mnie najbardziej uczciwość piszących, nieprzywłaszczanie sobie cudzych słów. To budujące, że młodzież rozumie istotę własności intelektualnej. Większość tekstów z obu kategorii cechuje dojrzałość literacka, choć oczywiście niektóre spośród nich urzekają znacznie bardziej niż inne.

Ocena prac z kategorii literackiej nie była łatwa. Poziom był bardzo wyrównany, a różnice punktowe między laureatami były minimalne. Szczególnie wyróżniła się praca w formie haiku, która w zaledwie kilku linijkach tekstu zawierała mnóstwo znaczeń i skojarzeń, inspirowanych obrazem Kossaka.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich!


Urząd Miejski w Bytomiu